Planerade och eventuella SFS Aktiviteter 06

En av SFS målsättningar är att försöka anordna ett brett urval av olika
aktiviteter/träffar. Både allmänna och interna träffar inom SFS.
På sikt är tanken att aktiviteterna ska få stor geografiska spridning med
hjälp av SFS:s medlemmar.

Gemensam nämnare för alla aktiviteter är social gemenskap kombinerat med lite "nytänkande" inom RC-Segel.

2006 och 2007

I dagsläget har SFS planer på följande aktiviteter under 06/07. Aktiviteter som inte ännu har några
spikade datum kommer i god tid före aktuell period få detta.

November 06. Novemberträffen på Ålleberg

Januari eller februari 07. Soppträffen

"Posttävlingen" X5J-Extreme och Nordic Cup drar igång 1 Januari 07!

Utöver dom "spikade" aktiviteterna/tävlingarna så har SFS planer på:

Försöka få till "lokala" RC-Segelträffar

XC-Soaring (distansflygning)

LSF-Träffar

SFS tänker också undersöka intresset och möjligheterna att anordna
en "Post-tävlingar" för "Termik"


Mer info om samtliga aktiviteter/träffar kommer efter hand på www.silentflyers.org