SFS - Silent Flyers Sweden - Oberoende intressesällskap för RC-Segelflyg i Sverige.

Varför SFS?

Tanken med SFS var att bilda ett sällskap/nätverk för utövare inom RC-Segelflyg som tycker och känner
att det vore trevligt och givande att få tillhöra en större grupp med samma intresse och gemensamt
utöva och utveckla olika aktiviteter inom RC-Segel i Sverige på ett positivt sätt.

SFS:s syfte och målsättning

Att inom SFS umgås och utöva RC-Segel i alla former - Termik, Hang, HLG, StorSegel och El-Segel på
ett trevligt och avslappnande vis.

Anordna ett brett urval av olika slags träffar/tävlingar, både allmänna och interna. Som både ska passa "söndagsflygaren" och dom mer tävlingsinriktade utövarna - RC-Segelflyg för alla!

"Kravlöst" deltagande på SFS-aktiviteter! - Inga krav på att vara medlem i någon klubb eller SMFF!

SFS:s struktur

SFS har varken styrelse eller någon ledning utan verksamhet formas av "medlemmarna" tillsammans
med utvalda SFS-kontaktpersoner.

Ett av SFS mål är att försöka få kontaktpersoner runt om i landet som kan jobba för och stötta
lokala aktiviteter under SFS namn och grundtankar.

För SFS:s "medlemmar" finns det en intern sida där alla intresserade medlemmar har möjlighet att få information och hjälp om aktiviteter/RC-Segel och även kunna diskutera och forma SFS utan inblandning från utomstående.

Förslag på SFS-Aktiviteter (Både allmänna och interna)

Anordna både allmänna och interna träffar/aktiviteter inom RC-Segel.

Anordna tävlingar efter SFS-medlemmars önskemål. Tex RES-tävlingar, El-Segel tävlingar. Alltså anordna tävlingar som inte nu ligger under SMFF:s verksamhet.

Ovanstående är bara förslag. Det är alla SFS-medlemmar som i samråd diskuterar fram olika aktiviteter.

Inga "medlemsavgifter"

Eftersom SFS inte har något "vinstsyfte" så kostar det fn inget att vara med i SFS! Och när det gäller övriga aktiviteter/tävlingar så har SFS som målsättning att hålla nere ev startavgifter mm till ett minimum!
Ev överskott av startavgifter/försäljning kommer gå till gemensam utrustning tex stoppur och ev priser.

Mer info om SFS-Aktiviteter 2006

Kontaktpersoner fn är:

Lennart Andersson Askersund (Hammar)
Tel: 0705-737673 Mail: lennart.andersson@mbox308.swipnet.se

Johan Lindell Falköping
Tel: 0708-398263 Mail: info@silentflyers.org

På sikt är tanken att det ska finnas kontaktpersoner geografiskt utspritt i landet.